Untitled

Kde a kdy hledat počátek sbírání turistických štítků asi dnes nikdo nezjistí. Zřejmě v alpských zemích. K nám štítky přišly přes pohraniční hory z Německa. Původně měly zcela jednoduchý motiv a tvar, ale v průběhu doby se tvary stávaly rozmanitějšími.Čeští turisté se však nadchli pro sbírání štítků natolik, že brzy své kolegy z různých horských spolků překonali, jednak co do množství tvarů, počtů mutací a výtvarného provedení. První mnou vlastněné štítky jsou z dvacátých let.


V druhé polovině třicátých let se na mnohých štítcích objevuje československá vlaječka či znak.


Naproti tomu byly i v nacistickém Německu samozřejmostí české štítky!


Naprostou samozřejmostí byly dvoj, trojjazyčné nápisy a jazykové mutace.
S příchodem války nastal samozřejmě útlum turistiky. S odtržením Slovenska se změnila loga Klubu turistů z KČST na KČT. Na Slovensku se objevil slovenský kříž.S postupující válkou začala nouze o barevné kovy, štítky se razily z různých náhražek. Zajímavé jsou štítky se svastikou a nápisy Sudetengau.Po konci válko došlo k velkému oživení turistiky, skautingu, trampingu a vůbec k cestám do přírody a za poznáním. Sice zmizely německé varianty štítků, dvojjazyčné varianty, ale větší škody se udály v mnohých turisticky zajímavých místech. Zvědavost sice přitáhla český živel do dříve čistě německých oblastí, ale divoký odsun a drancování zničilo mnohé. V letech 1945-46 lehlo popelem značné množství chat, hotýlků a útulen, rozhleden, výletišť a malých lázní.Objevilo se pár nových štítků jedinečných díky světové válce, ale vše už takříkajíc jelo z kopce.


Tak jak se politická situace měnila,měnila se i loga a symboly na štítcích.Některé štítky prošly zajímavým vývojem.A po uchopení moci komunisty už vše nabralo rychlý spád. Bylo zakázáno rozhlížet se po kraji a tak chátraly a zavíraly se rozhledny. Pustly zámečky jako sídla šlechty a buržoasie. Byly likvidovány chaty a hostince v pohraničí, mizely celé vesnice a malá městečka. Výtvarná stránka těch několika málo štítků, které bylo možné koupit, šla prudce dolů. Dříve bývaly štítky malá umělecká díla, postupem doby upadaly na pouhý kus plechu, podobajícímu se kusu plechu s konzervy.


Více v nové záložce Varianty