Známé tvary turistických štítků, se více méně opakovaly. Při ražbě motivu byly pak někdy otočené o 90° nebo 180o. Kromě pravidelných geometrických tvarů, jako kulatý, či oválný, které se vyskytovaly u mnoha výrobců, měl každý z nich své oblíbené. Tyto pak byly pro toho kterého výrobce typické. V tomto odkazu nebudeme jednotlivé tvary komentovat, jen se budeme kochat krásou štítků.