Všechny,kdo chtějí nějakým způsobem prodat hůl,prosím a upozorňuji-nevyspravujte ,,image" hole. Nepřibíjejte uvolněné štítky,tím méně novými ocelovými hřebíky o větším průměru.Samozřejmě štítky nečistěte a neleštěte! Pokud chcete štítky nabídnout jednotlivě, důkladně zvažte jejich sejmutí z hole!Ne každý má toliko zkušeností,aby toto dokázal... Většinou pokusy končí poničením štítků.Pokud jsou štítky přibity zarezavělými ocelovými hřebíky,je lepší hůl rozřezat a rozštípat.Štítek je důležitější než hůl!