Mezi různé zajímavosti, které můžeme vypozorovat na štítcích, patří dozajista pravopisné chyby, které byly zapříčiněny tím, že hodně štítků bylo raženo v Německu. Některé tyto chyby byly odstraněny, jiné nikoliv. Rovněž měnící se nadmořská výška, záměrně uváděná chybná výška a v neposlední řadě měnící se politická situace přinášela v jednotlivých ražbách změny. Po válce se například přepisovaly německé názvy, mnohdy se pouze hrubě odstraňovaly v raznicích. Méně zajímavé jsou pak chyboražby.

Chyby napravenéChyby nenapravené

Zmetky

Měnící se nadmořská výška

Chybná nadmořská výška

Dodatečné úpravy

Štítky dodatečně upravované mechanicky

Změny nápisů

Odstraněné, přepsané a pomíchané německé názvy. Uvádím i štítky zničené tím, že byla odstřižena německá jména.
Více v nové záložce Varianty